News background

Här möts företag och studenter

Cia Lundvall

Cia Lundvall

Almi East Sweden AB, eller kort och gott ”inGenious”, genomför tillsammans med Linköpings Universitet varje termin en tvärdisciplinär projektkurs. Till den kan företag, kommunala verksamheter och organisationer lämna in utmaningar, sk real-life challenges, som studenter sedan tar sig an. Förutom att främja studenternas entreprenöriella förmåga, är tanken med kursen att studenterna ska hjälpa till att hitta hållbara lösningar på utmaningar som både de enskilda företagen och samhället i stort står inför.

Det unika med inGeniouskursen är att studenter från olika program och fakulteter arbetar tillsammans med en utmaning. Projektgruppens kompetens blir på så sätt mycket bred samtidigt som utmaningen granskas utifrån olika perspektiv. Allt fler företag visar också intresse för våra alumner. Man vill ha medarbetare med – förutom gedigen kunskap och förmåga att arbeta självständigt – färdigheter i att kommunicera och samarbeta samt har kompetens inom entreprenörskap, hållbarhet och etik. Detta är färdigheter som studenterna utvecklar under en termin i inGeniouskursen.

Ett av företagen som deltog i inGeniouskursen hösten 2020 var Finess Hygiene AB, som har sin tillverkning av hushålls- och hygienartiklar i Kisa. Företagets VD, Roger Didrick, såg möjligheten komma närmare universitetet och på så sätt få till sig nya tankar och idéer. Han gillar det tvärvetenskapliga perspektivet som kursen har och menar att studenternas olika bakgrunder var positivt för Finess Hygiene.

Image

Bilden visar en fullt automatiserade maskin där Finess Hygiene producerar airlaidtvättlappar till konsumentkunder i Sverige. Maskinen på bilden hanterar den typ av material som inGeniousprojektet omfattade.

Studentgruppen, som tog sig an utmaningen från Finess Hygiene, kom fram med en produktlösning som kan ersätta bomull och därmed minska naturpåverkan. Det går nämligen åt stora mängder rent vatten vid bomullstillverkning, vilket lett till att människor i vissa länder nu har brist på rent dricksvatten. Roger Didrick tror att studenternas lösning är absolut möjlig att kommersialisera framöver, även om den kräver en del investeringar för att kunna sättas i produktion.

Studenterna arbetade med Finess utmaning under en termin. De berättar att de lärt sig mycket av varandra och verkligen breddat sina kunskaper. En av studenterna i gruppen står nu i begrepp att söka jobb. Han ser att många företag söker medarbetare som just har erfarenhet av att arbeta tvärdisciplinärt. Alla i gruppen har djupa teoretiska kunskaper men, som en annan student i gruppen påpekar, genom att jobba med Finess som projektpartner har de fått praktisk erfarenhet och en viktig koppling till verkligheten.

Vad anser projektgruppen att studenter kan hjälpa regionens företag och offentliga verksamheter med, förutom att ta fram spännande lösningar? Studenterna menar att de kan ta sig an en utmaning utan att vara färgad eller begränsad av att se på saker på ett visst sätt. De menar också att företag får bra input och hjälp med analys och mycket annat. Genom att Finess Hygiene deltog i inGeniouskursen fick studenterna upp ögonen för företaget, menar de. Och studenter pratar med varandra. Det här kan gynna ett gynna ett företags varumärke, menar gruppen. Roger Didrick på Finess Hygiene håller med. Det kan gynna rekryteringar och andra projekt i framtiden, säger han.

På frågan om inGeniouskursen är något som Finess Hygiene skulle rekommendera andra företag, svarar Roger Didrick ”Absolut”. Han poängterar att det är positivt att studenterna sökt till kursen och till ett projekt. Det gör att studenterna går in i projektet med positiv inställning, menar han. De tar sig an utmaningen för att de är intresserade, inte för att de måste.

Det är därför inGeniouskursen är ett så lyckat koncept. Intresserade och drivna studenter får omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Företag får hjälp med en utmaning de står inför, samtidigt som de får närmare kontakt med universitetet och dess studenter. Kan det bli bättre?